10bet中文官网-首页
 • 公司公告

        公司章程:/upload/FCKeditor/file/20160617/20160617170230_5752.pdf

       主办券商推荐报告:/upload/FCKeditor/file/20160617/20160617170241_7856.pdf

       10bet中文_10bet中文网_10bet中文官网公开转让说明书:/upload/FCKeditor/file/20160617/20160617170302_4543.pdf

       全国股份转让系统公司同意挂牌的函:/upload/FCKeditor/file/20160617/20160617170315_1931.pdf

       关于公司股票将在全国股份转让系统挂牌公开转让的提示性公告:/upload/FCKeditor/file/20160617/20160617170326_3546.pdf

       2016-002 第一届董事会第二次会议决议公告:/upload/FCKeditor/file/20160617/20160617170337_5582.pdf

       2016-003 关于确认公司关联交易事项的公告:/upload/FCKeditor/file/20160617/20160617170351_9181.pdf
   

       2016-004 2016年第一次临时股东大会通知公告:/upload/FCKeditor/file/20160617/20160617170401_2710.pdf


       2015年公司年报:/upload/FCKeditor/file/20160617/20160617172144_4335.pdf

   

       2016年公司年报:http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-27/1493304306_216025.pdf